Samochód osobowy Ford Transit (2005 r.) (przebieg 420.211 km)

Ogłoszenia

Syndyk Masy Upadłości P.U.B.I. „ZEMAR” sp. z o.o. sp. k. w upadłości z siedzibą we Wrocławiu
sprzeda z wolnej ręki na zasadach określonych w Regulaminie sprzedaży:
ruchomości będące składnikami masy upadłości w postaci :

– samochód osobowy Ford Transit (rok prod.2005, poj. silnika 1998 cm3, moc 63 kW, przebieg 420.211 km)

za cenę nie niższą niż 5.670,- zł (słownie: pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt 00/100) BRUTTO

Regulamin sprzedaży dostępny jest w kancelarii syndyka.
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie w dni powszednie w godz. od 9.00 do 15.00 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail.

Oferty cenowe zgodne w wymogami Regulaminu sprzedaży należy składać na adres kancelarii w terminie do 07.11.2018 r.
(liczy się data wpływu do kancelarii syndyka).
Otwarcie ofert odbędzie się 08.11.2018 r. w kancelarii syndyka we Wrocławiu, przy ul. Gen. J. Hallera 157 lok.29.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn.

 

Powrót