Krawężniki drogowe betonowe

Ogłoszenia

Syndyk Masy Upadłości P.U.B.I. „ZEMAR” sp. z o.o. sp. k. w upadłości z siedzibą we Wrocławiu sprzeda z wolnej ręki na zasadach określonych w Regulaminie sprzedaży:
ruchomości będące składnikami masy upadłości w postaci
zestawu złożonego z krawężników drogowych betonowych:

– 108 krawężników łukowych – 6 zł/szt,
– 7 krawężników najazdowych – 9 zł/szt,
– 5 krawężników 30 cm – 12 zł/szt,
– 5 krawężników 20 cm – 13,20 zł/szt)

za cenę nie niższą niż 837,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści siedem 00/100) BRUTTO.

Regulamin sprzedaży dostępny jest w kancelarii syndyka.
Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 515 378 077 w dni powszednie w godz. od 9.00 do 15.00
lub wysyłając zapytanie na adres:

Oferty kupna należy składać na adres kancelarii we Wrocławiu, przy ul. Gen. J. Hallera 157 lok.29.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn.

    

    

    

    

  

 

Powrót