Kostka brukowa, granitowa, korytka ściekowe i inne.

Ogłoszenia

Syndyk Masy Upadłości P.U.B.I. „ZEMAR” sp. z o.o. sp. k. w upadłości z siedzibą we Wrocławiu
sprzeda z wolnej ręki na zasadach określonych w Regulaminie sprzedaży:
ruchomości będące składnikami masy upadłości w postaci
zestawu złożonego z kostki brukowej w różnych rodzajach ( w tym betonowej i granitowej,
w różnych kształtach jako pozostałość po wykonywanych pracach brukarskich):

– ok. 80 m kw. kostki 8 mm (15,-zł/m.kw.)
– 40 szt kostki betonowej 20/20 (0,90 zł/szt.)
– ok. 6000 kg kostki granitowej (0,12 zł/kg)
– 24 szt. płyty MEBA czerwonej (4,20 zł/szt.)
– 16 szt. płyty MEBA szarej (4,20 zł/szt.)
– 81 szt. płytek betonowych 30/30 (2,10 zł/szt.)
– 30 szt. korytek ściekowych betonowych (4,80,- zł/szt.) 40/30
– 10 szt. korytek ściekowych betonowych (6,- zł/szt.) 60/60

za cenę nie niższą niż 2.498,10 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem 10/100) BRUTTO

Regulamin sprzedaży dostępny jest w kancelarii syndyka.
Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 515 378 077 w dni powszednie w godz. od 9.00 do 15.00
lub wysyłając zapytanie na adres:

Oferty kupna należy składać na adres kancelarii we Wrocławiu, przy ul. Gen. J. Hallera 157 lok.29.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn.

     

     

     

     

     

     

  

Powrót