Rury kamionkowe i WIPRO

Ogłoszenia

Syndyk Masy Upadłości P.U.B.I. „ZEMAR” sp. z o.o. sp. k. w upadłości z siedzibą we Wrocławiu sprzeda z wolnej ręki na zasadach określonych w Regulaminie sprzedaży:
ruchomości będące składnikami masy upadłości w postaci
zestawu złożonego z rur kamionkowych i WIPRO :

– rura kamionkowa 250mm/1,5m szt.6 (720,-zł = 120,- zł/szt.)
– rura kamionkowa 200mm/3m szt.6 (864,-zł = 144,- zł/szt.)
– rura WIPRO 800 szt.7 (840,-zł = 120,- zł/szt.)
– rura WIPRO 600 szt.1 (90,- zł/szt.)

za cenę nie niższą niż 2.514,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset czternaście 00/100) BRUTTO

Regulamin sprzedaży dostępny jest w kancelarii syndyka.
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie w dni powszednie w godz. od 9.00 do 15.00 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail.

Oferty kupna należy składać na adres kancelarii we Wrocławiu, przy ul. Gen. J. Hallera 157 lok.29.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn.

    


Powrót