Elementy studni telekomunikacyjnej

Ogłoszenia

Syndyk Masy Upadłości P.U.B.I. „ZEMAR” sp. z o.o. sp. k. w upadłości z siedzibą we Wrocławiu
sprzeda z wolnej ręki na zasadach określonych w Regulaminie sprzedaży:
ruchomości będące składnikami masy upadłości w postaci
zestawu złożonego z :

– 4 płyt telekomunikacyjnych nastudziennych – 90,- zł/szt.
– 1 dennicy studni telekomunikacyjnej – 240,- zł/szt.
– 2 pokryw studni telekomunikacyjnej – 90,- zł/szt.

za cenę nie niższą niż 780,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt 00/100) BRUTTO.

Regulamin sprzedaży dostępny jest w kancelarii syndyka.
Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 515 378 077 w dni powszednie w godz. od 9.00 do 15.00
lub wysyłając zapytanie na adres:

Oferty kupna należy składać na adres kancelarii we Wrocławiu, przy ul. Gen. J. Hallera 157 lok.29.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn.

    

Powrót