Elementy studni kanalizacyjnych

Ogłoszenia

Syndyk Masy Upadłości P.U.B.I. „ZEMAR” sp. z o.o. sp. k. w upadłości z siedzibą we Wrocławiu
sprzeda z wolnej ręki na zasadach określonych w Regulaminie sprzedaży:
ruchomości będące składnikami masy upadłości w postaci
zestawu złożonego z elementów studni kanalizacyjnych :

– płyta nastudzienna szt.1 (1000/300) – 90,- zł/szt.
– zwężka betonowa wysoka szt.1 (1200/660) – 90,- zł/szt.
– krąg betonowy szt.1 (1200/300) – 120,- zł/szt.
– płyta betonowa szt.3 (1200,300) – 120,- zł/szt.
– pierścień odciążający szt.5 (1100/700) – 168,- zł/szt.
– zwężka betonowa niska szt.2 (1000) – 84,- zł/szt.
– przyczółek (wlot betonowy) szt.1 (400) – 360,- zł/szt.
– pokrywa nastudzienna szt. 1 (1200) – 300,- zł/szt.
– dennica studni szt.1 (1000) – 210,- zł/szt.
– krąg betonowy szt.1 (1200/1000) – 210,- zł/szt.

za cenę nie niższą niż 2.748,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem 00/100) BRUTTO.

Regulamin sprzedaży dostępny jest w kancelarii syndyka.
Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 515 378 077 w dni powszednie w godz. od 9.00 do 15.00
lub wysyłając zapytanie na adres:

Oferty kupnanależy składać na adres kancelarii we Wrocławiu, przy ul. Gen. J. Hallera 157 lok.29.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn.

 

 

  

 

Powrót