Łączniki adaptacyjne

Ogłoszenia

Syndyk Masy Upadłości P.U.B.I. „ZEMAR” sp. z o.o. sp. k. w upadłości z siedzibą we Wrocławiu
sprzeda z wolnej ręki na zasadach określonych w Regulaminie sprzedaży:
ruchomości będące składnikami masy upadłości w postaci
zestawu złożonego z łączników adaptacyjnych :

– łącznik adaptacyjny INTEGRA GZ-200 – szt.3 (180,-zł = 60,- zł/szt.)
– łącznik adaptacyjny STEINZEUG DN-250h – szt.1 (60,-zł)
– łącznik adaptacyjny INTEGRA GZ-380 – szt.2 (240,-zł = 120,-zł/szt.)

za cenę nie niższą niż 480,- zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt 00/100) BRUTTO

Regulamin sprzedaży dostępny jest w kancelarii syndyka.
Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 515 378 077 w dni powszednie w godz. od 9.00 do 15.00
lub wysyłając zapytanie na adres:

Oferty kupna należy składać na adres kancelarii we Wrocławiu, przy ul. Gen. J. Hallera 157 lok.29.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn.

    

Powrót