Baraki narzędziowe

Ogłoszenia

Syndyk Masy Upadłości P.U.B.I. „ZEMAR” sp. z o.o. sp. k. w upadłości z siedzibą we Wrocławiu
sprzeda z wolnej ręki na zasadach określonych w Regulaminie sprzedaży:
ruchomości będące składnikami masy upadłości w postaci
zestawu złożonego z baraków narzędziowych :

– barak narzędziowy blaszany (wym. 2,2m/2,8m/2,3m) – 300,- zł

– barak narzędziowy z blachy ocynkowanej (wym. 2,1m/2,1m/2,3m) – 240,- zł

za cenę nie niższą niż 540,- zł (słownie: pięćset czterdzieści 00/100) BRUTTO.

Regulamin sprzedaży dostępny jest w kancelarii syndyka.
Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 515 378 077 w dni powszednie w godz. od 9.00 do 15.00
lub wysyłając zapytanie na adres:

Oferty kupna należy składać na adres kancelarii we Wrocławiu, przy ul. Gen. J. Hallera 157 lok.29.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn.

    

Powrót