Regał czarny

Ogłoszenia

Syndyk Masy Upadłości P.U.B.I. „ZEMAR” sp. z o.o. sp. k. w upadłości z siedzibą we Wrocławiu
sprzeda z wolnej ręki na zasadach określonych w Regulaminie sprzedaży:
ruchomości będące składnikami masy upadłości w postaci :
– regał czarny (wym. 90/34/196) szt. 2 (100,-zł/szt.)
za cenę 200,- zł (słownie: dwieście 00/100).

Regulamin sprzedaży dostępny jest w kancelarii syndyka.
Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 515 378 077 w dni powszednie w godz. od 9.00 do 15.00
lub wysyłając zapytanie na adres: syndyk@o2.pl.

Oferty cenowe należy składać na adres kancelarii we Wrocławiu, przy ul. Gen. J. Hallera 157 lok.29.

 

Powrót